Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Thuận Hưng B
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Ngày đăng: 14-02-2023

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Công văn  số 478/KH-PGDĐT ngày 12/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-THB ngày 12/9/2022 của Hiệu trưởng trường tiểu học Thuận Hưng B về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Thuận Hưng B;

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-THB, ngày 13 tháng 9 năm 2022 của trường
Tiểu học Thuận Hưng B, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023,

         Trường tiểu học Thuận Hưng B xây dựng kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

         Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

          Căn cứ Công văn  số 478/KH-PGDĐT ngày 12/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023;

          Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-THB ngày 12/9/2022 của Hiệu trưởng trường tiểu học Thuận Hưng B về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Thuận Hưng B;

          Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-THB, ngày 13 tháng 9 năm 2022 của trường
          Tiểu học Thuận Hưng B, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023,

         Trường tiểu học Thuận Hưng B xây dựng kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

         I. Mục đích yêu cầu.

          Đánh giá định kỳ về học tập đối với tất cả các môn từ lớp 1 đến lớp 5 và kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt và môn toán đối với lớp 4,5 nhằm để đánh giá kết quả giáo dục học sinh sau một giai đoạn học tập và rèn luyện nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

          II. Đối tượng được kiểm tra, đánh giá.

          - Đối tượng kiểm tra: Tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5 đang học tại trường.

          - Đối tượng đánh giá: Tất cả học sinh lớp 1 đến lớp 5 đang học tại trường.

          III. Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá.

          - Nội dung kiểm tra, đánh giá: Chương trình thực dạy đến tuần 28 cụ thể theo từng khối lớp.

          - Kiểm tra môn Tiếng Việt và môn toán đối với lớp 4 và lớp 5 (nhà trường in đề và phát giấy kiểm tra và phát cho học sinh)

         - Đánh giá định kỳ về học tập đối với tất cả các môn và tất cả các khối lớp: giáo viên tổng hợp đánh giá thường xuyên và nhận xét học sinh theo các mức độ (hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành).

          IV. Công tác ra đề kiểm tra.

         - Tổ trưởng và tất cả giáo viên trong khối 4,5 thảo luận và ra đề kiểm tra phù hợp với trình độ học sinh (Mỗi giáo viên chủ nhiệm nộp 1 bộ đề, khối thảo luận chọn 01 bộ đề chung nộp trước ngày 28/02/2023).

          - Phó hiệu trưởng sẽ kiểm tra, in ấn và phát cho tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5.

          V. Thời gian tổ chức.

          - Thời gian tổ chức kiểm tra, cụ thể như sau:

          + Ngày 10/3 kiểm tra môn Toán lớp 5 (Tuần 25)

          + Ngày 24/3 kiểm tra môn Toán lớp 4 (Tuần 27)

          + Ngày 30/3 kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4, 5. Đối phần kiểm tra đọc, gv kết hợp vào các tiết ôn tập (Tuần 28)

          - Đối với đánh giá định kỳ về học tập sẽ thực hiện trong tuần lễ thứ 28.

          VI. Công tác thống kê, báo cáo.

          - Ngày 20/3/2023 đến 28/3/2023 tất cả giáo viên báo cáo bằng cách nhập trực tiếp vào VN edu, kết quả học tập của học sinh giữa kỳ II (Tiếng Việt lớp 4,5 nhập trước ngày 01/4/2023)

          - Ngày 02 /04/2023 nhà trường sẽ báo cáo về PGD.

          VII. Tổ chức thực hiện.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra và đánh giá định kỳ về học tập giữa học kỳ II, năm học 2022-2023, các tổ khối, giáo viên chủ nhiện, giáo viên dạy bộ môn chuyên và giáo viên buổi 2 căn cứ kế hoạch mà thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá nếu gặp khó khăn gì xin báo về BGH để có hướng chỉ đạo kịp thời.  

 

Thời khóa biểu

Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 111
  • Trong tháng: 371
  • Trong năm: 3933
  • Tất cả: 12159

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG B

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng

Điện thoại:  - Fax:  - Email: